TÜRKİYE’NİN MİKRONOTLARI PROJESİ

TÜRKİYE’NİN MİKRONOTLARI PROJESİ

HABER  10.11.2022

Bilimsel araştırma, gözlem ve inceleme, yeni şeylerin keşfedilmesinin anahtarıdır. Bu kapsamda hazırlanan Türkiye’nin Mikronotları Projesi; ortaokul öğrencilerinin ilgi ve alakalarını mikroskobik canlılara çekerek onların genetik, tıp, çevre, biyoloji, mikrobiyoloji ve ziraat gibi bilim dallarını da keşfetmelerini; bu konularda araştırma ve gözlem yapmalarını amaçlamaktadır.

Yeni yetişen neslin, yukarıda sayılan alanlara ilgisini çekecek yeni projelerin okullarda yaygınlaştırılması bu alanda çalışacak yetkin insanların yetişmesi için zorunlu görülmektedir. Toprak mahsulleri, bitki zararlıları, bitki çeşitleri, göl suları gibi çevrede incelemeyi bekleyen sınırsız numune bulunmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerinin de destekleri ile diledikleri yerde dilediği numuneyi inceleyebilecektir. Proje ile öğrenciler, tabiattaki ayrıntıları fark edecek, canlıları, doğayı ve çevreyi mikroskobik düzeyde tanıyacaktır.

Proje kapsamında belirlenen 300 öğrenci ve 50 öğretmene taşınabilir cep mikroskopları verilecektir. Bu projede öğrenciler ve öğretmenler laboratuvar ortamına bağlı kalmadan sınıfta, bahçede, doğada yaptıkları incelemelerde, buldukları mikro canlıları fotoğraflayacak, video kayıtları alacak, keşfettikleri canlıların ne olduklarını araştıracak ve mikro canlılara ilişkin bilgilerini artıracaklardır.

Türkiye’nin Mikronotları Projesi kendisini ifade edebilen, keşfettiği canlıları araştırıp sunabilen, doğayla barışık öğrencilerin mikro dünya ile tanışmasını sağlarken, bilimsel gelişmelere katkı sunabilecek özgüveni de öğrencilere aşılamayı hedeflemektedir.  

Projenin ilk adımı T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile İstanbul’da atılmıştır. Farklı projelerle, ülkemizin her bölgesinde araştırmaya ve keşfetmeye meraklı diğer öğrencilerin de mikro dünya ile tanışmaları hedeflenmektedir.