TERSLALE KİTAP KAFE

TERSLALE KİTAP KAFE

TERS LALE KİTAP KAFE

1. Projenin Adı / Yürütücüsü

Terslale Kitap Kafe

 

2. Projenin Amacı ve Hedefi 

Lise çağındaki gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak ve toplumsal uyumlarını geliştirmek amacıyla bir proje hayata geçirilecektir. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerini desteklemek hedeflenmektedir. Kitap okuma programları, yazar buluşmaları ve müzakereler gibi etkinlikler aracılığıyla gençlerin yazı yazma yeteneklerini geliştirmeleri ve analitik düşünme yetilerini artırmaları hedeflenmektedir.

Bu proje aynı zamanda tiyatro gösterileriyle gençlerin sosyal medya kullanımı, kişisel gelişim ve ahlaki konulara dair farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Gençler, seminerler ve söyleşiler sayesinde birikimli insanlarla etkileşim kurarak farklı perspektiflerden öğrenme fırsatı bulacaklardır.

Projeden elde edilen veriler sayesinde hedeflenen çıktılar değerlendirilecek ve gençlerin kitap okuma bilinci, karar alma yetisi, kültürel gelişimleri ve toplumsal bilincinin nasıl etkilendiği somut olarak gözlemlenecektir. Bu proje, gençlerin gelecekte nitelikli, milli değerlere sahip çıkan ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır.

 

3. Projeyi Destekleyen Kurum/Kuruluşlar

Destekleyen yan bir kuruluş yoktur.

 

4. Projenin Hedef Kitlesi / Ulaştığı Kişi Sayısı

Üniversite öğrencileri olmak üzere tüm kitap severler hedef kitlelerini oluşturmaktadır.

1 yılda günlük ortalama 20-30 kişiye hizmet vermektedir.

 

5. Projenin Yürütüldüğü İl

İMH YÜKSEKOVA

 

6. Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihi

Başlangıç: 15.02.2021

Bitiş: 15.02.2022