Yetenekli Kalemler Projesi Başladı

Yetenekli Kalemler Projesi Başladı

  1. AMAÇ

6-17 yaş arası çocukların ve gençlerin resim, yazı, şiir gibi sanat dallarında yeteneklerinin ortaya çıkarılması, yeteneklerinin belirli zaman aralıklarında yarışma duyurularıyla yönlendirilmesi, duygu durumlarındaki değişikliklerin incelenebilmesi, eksik görülen alanlarda alanında uzman kişilerce uzaktan ya da yüz yüze eğitimle desteklenerek eksikliklerinin giderilmesi, ortaya çıkan eserlerin sanal ya da gerçek mekanlarda sergilenmesi, gelecekte alanında yetkin sanatçıların yetişmesi için gereken alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  1. KAPSAM

Proje 6-17 yaş aralığındaki kişileri kapsar. Çalışma alanı sanat dallarından resim, yazı ve şiir olarak sınırlandırılmıştır. İlgili yaş aralığında olmak üzere ülke sınırları içindeki kişiler etkinliklere, eğitimlere, yarışmalara katılabilir. Bu çalışmalar devam ederken, ilgili gençleri ve ailelerini bilgilendirici, bilinçlendirici söyleşiler ve etkinlikler de yapılacaktır.

 

3. ÖZGÜNLÜK

Günümüzde benzer çalışmalar farklı dernekler ya da kurumlar tarafından yapılmaktadır. Belediyelere ait benzer kurslar bulunmaktadır. MEB’e bağlı Bilim Sanat Merkezleri özellikle resim alanında yetenekli çocukları belirlemektedir. Bu projedeki kazanımların aşağıda sıralandığı gibi olması beklenmektedir:

  1. Online eğitimlere, sohbetlere, görüşmelere açıktır.
  2. Ülke geneline açıktır.
  3. İMH ve İMH’ye bağlı kurumların tamamında yerinde eğitim ve görüşmeler yapılabilir.
  4. Özel gün ve geceler ya da dünyada olup biten gelişmeler için belirli temalar ve yarışmalar proje komisyonu tarafından belirlenir.
  5. İleriye dönük farklı projeler (yazılım projeleri, mobil uygulamalar, kitap ve dergi içerikleri oluşturma gibi) için içerik üretme ve geliştirmeye uygundur.
  6. Aileler, çocukların eserlerinin bu vesile ile gün yüzüne çıkacağını umut etmektedir. Yaşadığımız süreçte bu takip edilmiş ve görülmüştür.
  7. Çocukların iç dünyasında neler olup bittiğini uzman psikologlarımız da görebilmektedir. Bu durum, gerekli görüldüğü takdirde ailelerle iletişim kanalını açarak olumsuz gelişmelerde ailelere yardımcı olmayı gerektirir. Yaşadığımız süreçte bunu destekleyen örnekler görülmüştür.

4. FAYDALANICILAR

Bu projede belirlenen yaş grupları yeteneklerini ortaya koyarak, kendilerini sunacak bir ortam bulacaktır.

Aileler, depresif ve monoton bir hayat yaşayan çocuklar için yeni alanlar ve etkinlikler açmış olacaktır. Yarışmalara katılan kişilerden başarılı görülenler ödüllendirilerek üzerinde çalıştığı alan için teşvik edilecektir.

5. UYGULAMA

Proje için 4-5 kişilik bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyonda öğretmen, resim öğretmeni, karikatürist ve bu alanda yetenekli kişiler yer alacaktır. Resim ve görsel çalışmaları incelemek bu komisyonun görevidir. Pedagog ve psikolog desteği alınacaktır.

Duyurular sosyal medya uygulamalarından “instagram” üzerinden başlatılmıştır. İlerleyen zamanlarda twitter ve facebook üzerinde de ilanları yapılacaktır. Duyurularda serbest çalışmalar, tematik konular, farklı boyama ve etkinlikler talep edilebilecektir.

Instagram uygulaması üzerinden takipçilerin çocukları ya da genç kullanıcılar, yetenekli kalemlerde sergilenebilir eserlerini mesaj yolu ile iletecektir. Resimlerin ya da diğer çalışmaların paylaşılıp paylaşılmamasına yukarıda belirtilen komisyon karar verecektir. Komisyon paylaşılmasını uygun görürse, resim hakkında kısa bir tebrik mesajı ve tavsiyeler içeren bir yorumla birlikte sayfada sunulacaktır.

Aylık olarak çeşitli tematik konular belirlenecek ve bu konular kapsamında ödüllü/hediyeli yarışmalar düzenlenecektir. Yarışma için gelen eserler sayfada yayınlanacak, komisyonun yönlendirmesi ile 1, 2 ve 3. olarak seçilenler ödüllendirilecektir.

 

  Instagram hesabımızı takip ediniz