Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 

TÜRKİYE’NİN MİKRONOTLARI PROJESİ

SIK SORULAN SORULAR

 1. Özel okullar yarışmaya başvurabilir mi? Evet. İstanbul’daki resmi ve özel tüm ortaokullar projeye başvurabilir.

 2. Başvuru esnasında ya da sonrasında projeye katılmak için  herhangi bir ücret talep edilecek midir? Türkiye’nin Mikronotları Projesi’ne katılım ücretsizdir.

 3. Posta yoluyla  başvuru yapabilir miyiz? Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Sadece projenin resmî web sitesinde (www.progem.org.tr) yer alan Başvuru Formunu doldurarak başvuru yapılacaktır. Bu form dışında herhangi bir kanaldan başvuru kabul edilmeyecektir.

 4. Bireysel başvuru yapabilir miyim? Proje kapsamında sadece takım başvurusu yapılmaktadır. Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

 5. Arkadaşlarımızla takım oluşturup proje başvurabilir miyiz? Projeye başvurabilmek için takımınızda bir öğretmenin yer alması ve okul müdürünün ya da vekilinin  imzalı onay formunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 6. Bir okul projeye kaç takım ile başvurabilir?Bir okul 2 takım ile proje başvurabilir.

 7. Takımlar kaç kişiden oluşmalıdır? Takımlar 3’er öğrenciden oluşmalıdır.

 8. Projeye başvurmayan okulların öğrencileri başka okulların takımlarında yer alabilir mi? Hayır. Proje kapsamında her okul yalnız kendi öğrencileri ve öğretmeni ile takım oluşturabilir.

 9. Takımdaki öğrencileri istediğimiz  sınıflardan seçebiliyor muyuz? Her takımda 1 tane 5. Sınıf, 1 tane 6. Sınıf ve 1 tane de 7. Sınıf öğrencisi bulunmalıdır. Takım oluştururken bu şarta uymadığı tespit edilen okulların başvurusu kabul edilmeyecektir. Proje devam ederken öğrenilirse diskalifiye edilecektir.

 10. Takımlarda birden çok öğretmen yer alabilir mi? Okulu temsilen proje takımında sadece bir öğretmen yer alacaktır.

 11. Takımda yer alan öğretmenin okuldan ayrılması durumunda takımdan da ayrılması gerekiyor mu? Proje başvurusu esnasında takımda yer alan bir öğretmenin İstanbul ili içerisinde başka bir okula gitmesi durumunda projeden ayrılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Projeye devam edip etmemesi okul müdürünün takdirindedir. Okul müdürü dilerse yeni bir öğretmen görevlendirme hakkına sahiptir. İstanbul ili sınırları dışında bir okula ataması gerçekleşen öğretmenin yerine yeni bir öğretmenin görevlendirilmesi zorunludur.

 12. Proje devam ederken takımda yer alan öğretmen veya öğrenci değiştirilebilir mi Evet. Proje devam ederken geçerli bir mazeret olması durumunda okul müdürü veya vekili tarafından belirtilen mail adresine başvuru yapılacaktır. Başvuru, proje yürütme kurulu tarafından değerlendirilip karar bağlanacaktır.

 13. Takımdan bir öğrencinin ayrılması durumunda yerine takıma dahil olacak öğrenci aynı sınıftan olmak zorunda mıdır? Evet . Değişiklik olması halinde 5. Sınıf yerine 5. Sınıf öğrencisi, 6. Sınıf yerine 6. Sınıf öğrencisi ve 7. Sınıf öğrencisinin yerine 7. Sınıf öğrencisi takımda yer alabilecektir. Bu değişiklikler 1 kez yapılabilecektir. 2. kez değişiklik talebi geçerli görülmeyecek, bunun yerine takım eksik olarak yarışmaya devam edecektir.

 14. Proje devam ederken takımda yer alan öğretmenin değiştiğinde yeni öğretmene de mikroskop hediye edilecek mi?  Proje devam ederken öğretmen değişikliğine gidilmesi durumunda eğer projenin başında takımda yer alan öğretmene mikroskop hediye edilmişse, projede yer alacak yeni öğretmene tekrar mikroskop hediye edilmeyecektir. Önceki öğretmenden talep edebilir , kendi tasarrufu ile temin edebilir ya da temin etmeden projede yer almaya devam edebilir.

 15. Proje devam ederken takımda yer alan öğrenci değiştiğinde yeni öğrenciye de mikroskop hediye edilecek mi?  Proje devam ederken öğrenci değişikliğine gidilmesi durumunda eğer projenin başında takımda yer alan öğrenciye  mikroskop hediye edilmişse, projede yer alacak yeni öğrenciye tekrar mikroskop hediye edilmeyecektir. Önceki öğrenciden talep edebilir , kendi tasarrufu ile temin edebilir ya da temin etmeden projede yer almaya devam edebilir.

 16. Bir öğrenci okulunun her iki takımda da yer alabilir mi? Hayır. Her yarışmacı öğrenci sadece bir takım içerisinde yer alabilir ve her takım sadece bir kez başvuru yapabilir.

 17.  Bir okuldan toplam kaç kişi projeye başvurabilecek? Her okul toplamda 1 öğretmen ve 6 öğrenci ile projeye başvuru yapmış olacaktır.

 18. Veli İzin Formları sisteme yüklenecek midir? Veli izin formları, projede yer alacak öğrenci velileri tarafından imzalanarak okul yönetimine teslim edilecektir. Veli İzin Formları sisteme yüklenmeyecektir. Veli İzin Formları’nın toplanılması okul yönetiminin sorumluluğundadır.

 19.  Katılım Onay Formu sisteme yüklenecek midir? Katılım Onay Formu; okul müdürü veya vekili tarafından imzalandıktan sonra taranarak başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.           Onay  Formu imzasız olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 20. Taşınabilir mikroskopların kullanımı ile ilgili öğretmen ve öğrencilere eğitim verilecek midir? Evet. Projede yer almaya hak kazanan öğretmenlere yönelik atölye çalışması gerçekleştirilerek, ürün kullanımı hakkında eğitim verilecek ve örnek uygulamalar yapılacaktır. Öğretmenlerin de takımlarına gerekli eğitimi vermeleri istenecektir.

 21. Eğitim ve etkinliklere katılım zorunlu mudur? Takvimde belirtilen eğitim, etkinlik ve yarışma günlerinde tüm takım üyeleri eksiksiz tam katılım sağlamalıdır. Üyeleri mazeretsiz olarak eksik olan takımların katılımları kabul edilmeyecektir.

 22. Eğitim ve etkinlikler ne zaman gerçekleştirilecektir? Eğitim ve etkinlikler hafta sonu gerçekleştirilecek, böylece öğretmen ve öğrencilerin okullarından izin almalarına ya da derslerini aksatmalarına gerek kalmayacaktır.

 23. Bölge Finalleri nasıl gerçekleştirilecektir?  Bölge finalinde takımlardan projelerinin dosyası ve süreci anlatan bir rapor talep edilecektir. Proje dosyası sesli ve animasyon/film şeklinde, mp4, wmv, mov gibi dosya formatlarında teslim edilecektir. Ayrıca takım üyelerinin projeye karar verme aşamalarından, iş bölümlerine ve yaptıkları çalışmaların neler olduğuna dair bir ilerleme rapor istenecektir. Bununla birlikte, her bir takım üyesinin evde, okulda, doğada taşınabilir cep mikroskoplarıyla yaptıkları incelemelerde elde ettikleri görünüleri, danışman öğretmenlerinden alacakları "rapor formatına" uygun bir şekilde işleyecekler ve pdf olarak danışman öğretmenlerine teslim edeceklerdir. Danışman öğretmenler, tüm raporları tek bir dosya halinde değerlendirme kuruluna mail olarak gönderecektir. Toplanan bu çalışmaların tamamı birlikte değerlendirilecek ve puanlanacaktır.

 24. İstanbul Finali nasıl gerçekleşecektir? Bölge finalinde başarılı görülen her bölgenin 2şer takımı, İstanbul finaline katılacaktır. İstanbul Finali, danışma kurulunun ve proje koordinatörünün ortak kararı ile içeriği belirlenmiş tek bir konu üzerinden yapılacaktır. Yeri daha sonra açıklanmak şartıyla, öğrenciler ve danışmanlar ilgili alanda buluşacak, yarışma konusu açıklanacaktır.